مرور اصطلاحنامه حلبچه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حلبچه , جنگ‌ ايران‌ و عراق‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هرمز برادران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حلبچه , اقوام‌ و عشاير , کرد ها , جنايات‌ جنگي‌ , خشونت‌ سياسي‌ , سلاح‌ هاي‌ شيميايي‌ , اهل‌ تسنن‌ , سرکوب سياسي , بمباران

منابع دیجیتالی :

مطالعه