مرور اصطلاحنامه خاطر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

الهام

(فراداده‌ها)

وسوسه

(فراداده‌ها)

نفس

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

حديث النفس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر علم الهدى

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اخلاق , خاطر , احاديث‌ , کتب‌ شيعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گونه هاي تك گويي در مثنوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه معين الديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطر , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , نمايشنامه‌ها , گفتگو , تک‌گويي , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهري قديمي نوران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطر , ادبيات‌ ملل‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , خاطرات‌ , داستان‌ , شخصيت‌ پردازي‌ , ماسک‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي محمودي، هاشم صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطر , ادبيات‌ معاصر , داستان‌ , تک‌گويي , سيال سازي ذهن , روايت + , تداعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گونه هاي تک گويي در مثنوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه معين الديني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطر , ادبيات‌ داستاني‌ , مثنوي‌ , نمايشنامه‌ها , گفتگو , تک‌گويي , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود فروزنده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطر , داستان‌ , تک‌گويي , سيال سازي ذهن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد طاهري، معصومه سپهري عسگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطر , داستان‌ , سيال سازي ذهن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.