مرور اصطلاحنامه خبر واحد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

احاديث وُحْدان

(فراداده‌ها)

حديث ثابت

(فراداده‌ها)

حديث حَسَن

(فراداده‌ها)

حديث حسن صحيح

(فراداده‌ها)

حديث خُنثي

(فراداده‌ها)

حديث راجح

(فراداده‌ها)

حديث سابق و لاحق

(فراداده‌ها)

حديث سلسلةُ الذَهَب

(فراداده‌ها)

حديث شاذ

(فراداده‌ها)

حديث شاهد

(فراداده‌ها)

حديث صالح

(فراداده‌ها)

حديث صِحّي

(فراداده‌ها)

حديث صحيح ( قدما )

(فراداده‌ها)

حديث صحيح ( مُتأخِّرين )

(فراداده‌ها)

حديث صحيح لِغيره

(فراداده‌ها)

حديث ضعيف ( قدما )

(فراداده‌ها)

حديث ضعيف ( مُتأخِّرين )

(فراداده‌ها)

حديث عالِي

(فراداده‌ها)

حديث عزيز

(فراداده‌ها)

حديث غريب

(فراداده‌ها)

حديث غير مُتظافِر

(فراداده‌ها)

حديث قَوي ( نوع پنجم )

(فراداده‌ها)

حديث مُؤتَلَف و مُختلَف

(فراداده‌ها)

حديث مُؤَنّن

(فراداده‌ها)

حديث مُبعَّض

(فراداده‌ها)

حديث مُتابِع

(فراداده‌ها)

حديث مُتَّصل

(فراداده‌ها)

حديث مُتَّفقٌ عليه

(فراداده‌ها)

حديث مُتَّفق و مُفترِق

(فراداده‌ها)

حديث مُتظافِر

(فراداده‌ها)

حديث مُحكَم

(فراداده‌ها)

حديث مختلفٌ فِيهِ

(فراداده‌ها)

حديث مرجوح

(فراداده‌ها)

حديث مرفوع ( اعم )

(فراداده‌ها)

حديث مُستَحسَن

(فراداده‌ها)

حديث مُستَفيض

(فراداده‌ها)

حديث مسلسل

(فراداده‌ها)

حديث مُشبَّه

(فراداده‌ها)

حديث مُشتَبه

(فراداده‌ها)

حديث مشترك

(فراداده‌ها)

حديث مشهور

(فراداده‌ها)

حديث مُضعَّف

(فراداده‌ها)

حديث معتبر

(فراداده‌ها)

حديث مَعَنْعَن

(فراداده‌ها)

حديث مفرد

(فراداده‌ها)

حديث منقوص

(فراداده‌ها)

حديث مُنكَر

(فراداده‌ها)

حديث مُوثَّق

(فراداده‌ها)

حديث نازل

(فراداده‌ها)

خبر تائب

(فراداده‌ها)

خبر ثقه

(فراداده‌ها)

خبر صادق

(فراداده‌ها)

خبر صَبي

(فراداده‌ها)

خبر فاسق

(فراداده‌ها)

خبر كاذب

(فراداده‌ها)

خبر مُجرَّد از قرينه

(فراداده‌ها)

خبر مَحفُوف به قرينه

(فراداده‌ها)

خبر معكوس

(فراداده‌ها)

روايت اصاغر از اَكابر

(فراداده‌ها)

روايت اَقران

(فراداده‌ها)

روايت اَكابر از اصاغر

(فراداده‌ها)

روايت اُنثي

(فراداده‌ها)

روايت ضُعَفا

(فراداده‌ها)

روايت كافر

(فراداده‌ها)

روايت مُبدِع

(فراداده‌ها)

روايت مجنون

(فراداده‌ها)

روايت مجهولُ العدالة باطني

(فراداده‌ها)

روايت مَنْ لا يَقرَء

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

خبر واحد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن رباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حجيت خبر واحد , خبر واحد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم بن علی آل کلیب

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خبر واحد , طبقات راويان , طبقات صحابه , علم‌ الرجال‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سنة و ثبوت العقیدة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود شلتوت

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خبر متواتر , خبر واحد , سنت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم بن علی آل کلیب

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خبر متواتر , خبر متواتر لفظي , خبر متواتر معنوي , خبر واحد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

أقسام الحدیث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالهادی الفضلی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خبر متواتر , خبر واحد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 فصل چهارم: تعادل و تراجیح

مسائل علم اصول

[منبع الکترونیکی] : فصل چهارم: تعادل و تراجیح

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی مطهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعادل و تراجيح متزاحمين , تعارض و تعادل و تراجيح , حجيت ظواهر كتاب , خبر واحد , قواعد اصولي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کاربرد ماخذ فقهی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا فیض

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادله حجيت خبر واحد , انسداد , خبر واحد , سُنّت تقريري , سنت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رحمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حديث غريب , حديث مُستَفيض , حديث مشهور , خبر واحد , قَواعد درايه اي

منابع دیجیتالی :

مطالعه