مرور اصطلاحنامه خوردن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پرخوري

(فراداده‌ها)

خوردن آب دهان

(فراداده‌ها)

خوردن آب گوشت مطبوخ با طحال

(فراداده‌ها)

خوردن آش انار

(فراداده‌ها)

خوردن آش سركه

(فراداده‌ها)

خوردن ادويه

(فراداده‌ها)

خوردن از اطراف طعام

(فراداده‌ها)

خوردن از بستان

(فراداده‌ها)

خوردن از خانه غير

(فراداده‌ها)

خوردن از دست جنب

(فراداده‌ها)

خوردن از دست حائض

(فراداده‌ها)

خوردن از دست كفار

(فراداده‌ها)

خوردن از ظرف طلا

(فراداده‌ها)

خوردن از ظرف غصبي

(فراداده‌ها)

خوردن از ظرف نقره

(فراداده‌ها)

خوردن از گوشت قرباني بعد از نماز عيدين

(فراداده‌ها)

خوردن از وليمه عروسي

(فراداده‌ها)

خوردن با اهل تسنن

(فراداده‌ها)

خوردن با پنج انگشت

(فراداده‌ها)

خوردن با دست چپ

(فراداده‌ها)

خوردن با دست راست

(فراداده‌ها)

خوردن با دو انگشت

(فراداده‌ها)

خوردن با سه انگشت

(فراداده‌ها)

خوردن با صدا

(فراداده‌ها)

خوردن با كفار

(فراداده‌ها)

خوردن با مستضعف

(فراداده‌ها)

خوردن با نهي ابوين

(فراداده‌ها)

خوردن با يك انگشت

(فراداده‌ها)

خوردن بر سفره مسكر

(فراداده‌ها)

خوردن بر سيري

(فراداده‌ها)

خوردن پنير

(فراداده‌ها)

خوردن تخم صيد در احرام

(فراداده‌ها)

خوردن تگرگ

(فراداده‌ها)

خوردن تمام گوشت استخوان

(فراداده‌ها)

خوردن تنهايي

(فراداده‌ها)

خوردن جنب

(فراداده‌ها)

خوردن جوجه صيد در احرام

(فراداده‌ها)

خوردن چيز خوش بو در احرام

(فراداده‌ها)

خوردن حال ايستاده

(فراداده‌ها)

خوردن حال تكيه

(فراداده‌ها)

خوردن حال چهار زانو

(فراداده‌ها)

خوردن حبوبات

(فراداده‌ها)

خوردن حليم

(فراداده‌ها)

خوردن حيوان

(فراداده‌ها)

خوردن خاك

(فراداده‌ها)

خوردن خرده نان

(فراداده‌ها)

خوردن خرما

(فراداده‌ها)

خوردن خون

(فراداده‌ها)

خوردن در حال اضطجاع

(فراداده‌ها)

خوردن در ظرف طلا

(فراداده‌ها)

خوردن در ظرف نقره

(فراداده‌ها)

خوردن در منزل مؤمن

(فراداده‌ها)

خوردن در نماز

(فراداده‌ها)

خوردن رُب

(فراداده‌ها)

خوردن رمل

(فراداده‌ها)

خوردن روزه دار

(فراداده‌ها)

خوردن روغن

(فراداده‌ها)

خوردن ريزه هاي خارج از سفره

(فراداده‌ها)

خوردن سبزيجات

(فراداده‌ها)

خوردن سحري

(فراداده‌ها)

خوردن سنگ

(فراداده‌ها)

خوردن سويق

(فراداده‌ها)

خوردن شاباش عروسي

(فراداده‌ها)

خوردن شكر

(فراداده‌ها)

خوردن شن

(فراداده‌ها)

خوردن شير

(فراداده‌ها)

خوردن شيشه

(فراداده‌ها)

خوردن صيفي جات

(فراداده‌ها)

خوردن عابر

(فراداده‌ها)

خوردن عرق

(فراداده‌ها)

خوردن عطيه افطاري در غير افطار

(فراداده‌ها)

خوردن علقه

(فراداده‌ها)

خوردن غذا بدون اشتها

(فراداده‌ها)

خوردن غذا در حضور اهل مصيبت

(فراداده‌ها)

خوردن غنيمت جنگي

(فراداده‌ها)

خوردن قبل از مهمان

(فراداده‌ها)

خوردن كامل مفطر در روز رمضان

(فراداده‌ها)

خوردن كسب مكروه

(فراداده‌ها)

خوردن كشمش جوشيده

(فراداده‌ها)

خوردن كلوخ

(فراداده‌ها)

خوردن گل

(فراداده‌ها)

خوردن مال حرام

(فراداده‌ها)

خوردن متنجس

(فراداده‌ها)

خوردن محرمات

(فراداده‌ها)

خوردن مضر

(فراداده‌ها)

خوردن مواد مخدر

(فراداده‌ها)

خوردن موجب استفراغ روزه دار

(فراداده‌ها)

خوردن ميوه جات

(فراداده‌ها)

خوردن نجاسات

(فراداده‌ها)

خوردن نيم خورده

(فراداده‌ها)

خوردن هديه

(فراداده‌ها)

خوردن هنگام تخلّي

(فراداده‌ها)

خوردن هنگام راه رفتن

(فراداده‌ها)

خوردن هنگام سواري

(فراداده‌ها)

خوردن يخ

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد وائلي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آثار روزه , آيات فضل امير المؤمنين ( ع ) , امام شناسي , خوردن , روزه , فضايل امام علي ( ع ) , مهدويت , علوم اسلامي , اخلاق اسلامي , ماه رمضان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خوردن و آشامیدن در قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد تقی مصباح يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب خوردن , آشاميدن , خوردن , رزق , رزق انسان , قرآن كريم

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی عبدالواحد وافی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خوردن , گوشت انسان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کیف تعیش مائة عام (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد کاشف الغطاء

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب حال خوردن , آداب خوردن , خوردن , اميد زندگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

خوردن و آشامیدن در قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد تقی مصباح یزدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آشاميدن , خوردن , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: سميه بابايي, محمد كريم خداپناهي, بهرام صالح صدق پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خوردن , روان‌ شناسي‌ , لاغري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.