مرور اصطلاحنامه راويان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

<ال>عصابةُ التي لا يَروون الاّ عن ثقة

(فراداده‌ها)

ائمه حديث

(فراداده‌ها)

اصحاب اجماع

(فراداده‌ها)

اصحاب اصول

(فراداده‌ها)

اَضبط

(فراداده‌ها)

تِلْمِيذ

(فراداده‌ها)

راوي مبهم

(فراداده‌ها)

رَهْطٍ

(فراداده‌ها)

شيخ حديث

(فراداده‌ها)

ضابطٌ (راوي)

(فراداده‌ها)

عدةٌ من اَصحابِنا

(فراداده‌ها)

قرائت غير متواتر

(فراداده‌ها)

مُبْتَدِع

(فراداده‌ها)

مُتابِع ( راوي )

(فراداده‌ها)

مُتابَع عليه

(فراداده‌ها)

مُتساهِل

(فراداده‌ها)

مُتشابِه ( راوي )

(فراداده‌ها)

مجروحين

(فراداده‌ها)

مجهولين ( مُتأخِّرين )

(فراداده‌ها)

مُجِيز

(فراداده‌ها)

مُختلَفٌ فِيهِ ( راوي )

(فراداده‌ها)

مُخْرِج

(فراداده‌ها)

مُخَرِّج

(فراداده‌ها)

مُدلِّس

(فراداده‌ها)

مذمومين

(فراداده‌ها)

مرسِل

(فراداده‌ها)

مَرْوِي عَنه

(فراداده‌ها)

مُستَجِيز

(فراداده‌ها)

مُسنِد

(فراداده‌ها)

مشتركين به اسم

(فراداده‌ها)

مُعدِّلِين

(فراداده‌ها)

معروف العين

(فراداده‌ها)

مُعضَل ( راوي )

(فراداده‌ها)

مُعَنْعِن

(فراداده‌ها)

مَعَنْعَن عَنه

(فراداده‌ها)

ممدوحين

(فراداده‌ها)

وُحْدان

(فراداده‌ها)

طبقات راويان

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 167

قبسات من علم الرجال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا سيستاني؛ گردآورنده: محمد بكاء

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راويان , علم تراجم , علم رجال , محدثان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

المعروف بالفوائد الرجالية

رجال السيد بحر العلوم

[منبع الکترونیکی] : المعروف بالفوائد الرجالية

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مهدي بحرالعلوم طباطبائي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راويان , مصادر رجالي شيعه , محدثان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

احد الاصول الرجالیة الخمسة

رجال البرقي

[منبع الکترونیکی] : احد الاصول الرجالیة الخمسة

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد بن محمد بن خالد کوفی برقی؛ محقق: حیدر محمد علی بغدادی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راويان , رجال برقي , محدثان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رجال الکشی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی؛ محقق: احمد حسینی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راويان , رجال كشي , محدثان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كليني و الكافي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرسول غفاری

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راويان , كافي(کتاب) , احاديث‌ , محدثان‌ , كلام ائمه ( ع )

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مشيخة الفقيه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن علی ابن بابویه؛ شارج: محمدجعفر شمس الدين

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راويان , علم رجال , علم روايةُ الحَديث , محدثان‌ , علوم حديث

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معالجة علمیة لبعض الاثارات الفاشلة حول التراث الدینی تحت ذریعة تهذیب الاحادیث و تصحیحها

بحوث في مباني علم الرجال

[منبع الکترونیکی] : معالجة علمیة لبعض الاثارات الفاشلة حول التراث الدینی تحت ذریعة تهذیب الاحادیث و تصحیحها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد سند بحراني؛ تقریر کننده: محمد صالح تبریزی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راويان , علم تراجم , علم رجال , محدثان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن دمستاني بحراني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راويان , علم تراجم , علم رجال , فقه شيعه , محدثان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

وجيزة في الرجال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقر مجلسي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راويان , علم تراجم , علم رجال , محدثان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي أكبر ترابي؛ ناظر: جعفر سبحانی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راويان , علم تراجم , علم رجال , محدثان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 167