مرور اصطلاحنامه رودبار ( گيلان )

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خديجه گلين مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رامسر , رودبار ( گيلان ) , جامعه‌ روستايي‌ , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدرحيم مشيري، مسعود مهدوي حاجيلويي، تيمور آمار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رودبار ( گيلان ) , جامعه‌ روستايي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , اقتصاد روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تيمور آمار، پرويز رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رودبار ( گيلان ) , جامعه‌ کشاورزي‌ , رشد اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبي يماني، ابوطالب محمدي، سعيد نگهبان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رودبار ( گيلان ) , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , لغزش زمين , پهنه بندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.