مرور اصطلاحنامه زمان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

زمان متصل

(فراداده‌ها)

زمان منفصل

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

من فقه مدرسة أهل البیت (ع)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کاظم قاضی زادة؛ ترجمة: عباس الاسدی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمان , مكان , حدود مالکيت‌ , اجتهاد , احکام‌ شرعي‌ , ولايت‌ فقيه‌ , اختيارات رهبري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

زمن النفسی فی القرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن موسی باباعمی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمان , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

مطالعه