مرور اصطلاحنامه سمرقند

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

سمرقندیان چه می گویند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن مدير شانه چي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سمرقند , زبان‌ فارسي‌ , گويش‌ ها +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ادریس احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سمرقند , زبان‌ فارسي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , روابط فرهنگي‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازبكستان شوروي , سمرقند , ايران‌شناسي‌ , شرق‌ شناسي‌ , فرهنگستان‌ ها , تاريخ‌ فرهنگ‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , فرهنگ‌ شرق‌ , وقف نامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحيم مسلمانيان قبادياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخارا , دوشنبه , سمرقند , ايران‌شناسان‌ , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , کتابشناسي‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رجبعلی لباف خانیکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سمرقند , هرات ( افغانستان ) , تحليل‌ تاريخي‌ , تيموريان‌ , تحليل‌ ادبي‌ , فرهنگ‌ ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا شفیعی کدکنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سمرقند , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , نويسندگان‌ , كشف الاسرار(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آصف فکرت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان بلخ , سمرقند , تيموريان‌ , تاريخ‌ اسلام‌ , روضه‌ خواني‌ , اهل‌بيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شهر واحه هاي سغد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهيار خلعتبري، حسن باستاني راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخارا , سمرقند , شهرنشيني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباسعلي وفايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازبكستان , استقلال , بخارا , سمرقند , مكتب فلسفي , فلسفه‌ , ‌ آسياي‌ ميانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم خدایار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سمرقند , ادبيات‌ , تحقيق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.