مرور اصطلاحنامه سيرجان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ملکوتیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كرمان , سيرجان , بيمارستان‌ها , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا ناصری و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافیا , سيرجان , عمق , هدايت الكتريكي , دشت چاه دراز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی فرهادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيرجان , آداب‌ورسوم‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , باران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن پورمختار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيرجان , كرمان , نسخه‌ شناسي‌ , عارفان‌ , بياض و سواد (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الناز نظري, فاطمه محمدي, حسين حاتمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيرجان , هدايت , دانش‌ آموزان‌ , شخصيت‌ , شغل مناسب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا جعفري، افشار ضياءجعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيرجان , زمين‌ شناسي‌ , منابع‌ زميني‌ , منابع‌ معدني‌ , اورانيوم , ناهنجاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدسالار ترخاني، منصور وثوقي عابديني، فريبرز مسعودي، ندا بهاروند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پيرانشهر , سقز , سيرجان , چينه‌ شناسي‌ , سنگ‌ها , آتشفشان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داريوش اسماعيلي، جمال رسولي، محمد محجل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سنندج , سيرجان , زمين‌ شناسي‌ , پتروگرافي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهناز حسيني، منصور قرباني، سيدمحمد پورمعافي، نعمت اله رشيدنژادعمران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سنندج , سيرجان , زمين‌ شناسي‌ , اورانيوم , سرب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران مقصودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سيرجان , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , مناطق‌ گرم‌ و خشک‌ , ماسه , فرسايش خاك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13