مرور اصطلاحنامه شعر حماسي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 26

هفت پیکر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظامی گنجه‌ ای؛ گردآورنده: سعید حمیدیان؛ مصحح: حسن وحید دستگردی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر حماسي , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

با مقدمه ای درباره مبانی فلسفه و مذاهب هند

گیتا (بهگود گیتا)

[منبع الکترونیکی] : با مقدمه ای درباره مبانی فلسفه و مذاهب هند

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: محمدعلی موحد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر حماسي , هند , سرود حماسي , ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ هند و آريا , هندوستان , مذاهب +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شعر در زندگی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد احمدی بیرجندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جزا , شعر حماسي , ادبيات‌ ديني‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا فرج نژاد فرهنگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر حماسي , ادبيات‌ عرب‌ , تکرار (بديع‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر حماسي , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فن شعر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ارسطو؛ مترجم: عبدالحسین زرین کوب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , شعر حماسي , تراژدي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منوچهر اکبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر حماسي , ادبيات‌ جنگ‌ , شعر , جنگ‌ , طبيعت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Odyssey [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر حماسي , ادبيات‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , قهرمان‌ , اسطوره‌ شناسي‌ , اديسه (شعر)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Iliad [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر حماسي , ادبيات‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , قهرمان‌ , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روبر گوتیو؛ ترجمه: احمد سمیعی (گیلانی)

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر حماسي , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , ادب‌ فارسي‌ , وزن شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 26