مرور اصطلاحنامه شوشتر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

مجموعه ترجیعات سرکاری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یوشیفوسا سه کی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بغداد , شوشتر , ترجيع‌‌ بند , خوش‌ نويسي‌ , خط , مرمت کتاب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن درخشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شوشتر , آبگير‌ها , سد سازي , لایه نگاری , بند خاک (نهر)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

غماب يا غماب؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي كدخدايي طراحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شوشتر , زبان‌ شناسي‌ , گويش‌ شناسي‌ , گويش‌ ها + , شاعران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد آقاپورصباغي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شوشتر , قيمت‌ ها , کشاورزي‌ , آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدرضا عماني، عبدالرضا خليلي اسنكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شوشتر , بهره وري‌ , آب , گندم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدرضا عماني، پرويز جعفري خالص

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شوشتر , کشاورزي‌ , علف هاي هرز , صيفي جات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا خدارحم پور، رجب چوكان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شوشتر , ذرت , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , تغييرات‌ محيطي‌[1] , کشاورزي‌ , گياه شناسي , گرما , فنولوژي , ژنوتيپ , تنش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.