تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیة من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها و أهلها جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیة من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها و أهلها - جلد 20

علی بن حسن الدمشقی المعروف بابن العساکر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ورواه ابن عيينة عن مجالد فلم يذكر فاجرا (1) أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا (2) أبي علي قالا أنا أبو جعفر محمد بن أحمد أنا أبو طاهر الذهبي أنا أحمد بن سليمان ثنا الزبير بن بكار حدثني رجل عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال أقبل سعد فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذا خالي فليرني امرؤ خالهورواه ابن عيينة عن مجالد فلم يذكر فاجرا (1) أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا (2) أبي علي قالا أنا أبو جعفر محمد بن أحمد أنا أبو طاهر الذهبي أنا أحمد بن سليمان ثنا الزبير بن بكار حدثني رجل عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال أقبل سعد فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذا خالي فليرني امرؤ خاله

/ 415