تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیة من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها و أهلها جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیة من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها و أهلها - جلد 20

علی بن حسن الدمشقی المعروف بابن العساکر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه ثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد أنا (3) أبو الفضل المسلم بن أحمد الثقفي قراءة قالا أنا أبو محمد عبد الرحمن بن


(1) كذا بالاصل، وفي م: كلاهم. (2) زيادة للايضاح عن م. (3) زيادة للايضاح. (*)


أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه ثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد أنا (3) أبو الفضل المسلم بن أحمد الثقفي قراءة قالا أنا أبو محمد عبد الرحمن بن


(1) كذا بالاصل، وفي م: كلاهم. (2) زيادة للايضاح عن م. (3) زيادة للايضاح. (*)


/ 415