فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الهيات تهران دكترى دريافت كرد. مرحوم ارموى بى شك يكى از محققين بزرگ قرن معاصر واز خدمت گذاران مذهب شيعه است زيرا تمام وجودش را صرف تحقيق وتصحيح آثار شيعه گذرانيد، وآنچه را كه تحقيق نمود از آثار مهم وبا ارزش شيعه است. آن مرحوم عاشق علم ودانش بود، وتمام اوقاتش را صرف اين كار نمود، وچه بسا ساعتها وقت خود را در چاپخانه جهت تصحيح كتاب مى گذرانيد، أو هيچگاه مقاله أي در مجله وروزنامه ننوشت و كمتر وقت خود را بسفر گذرانيد، وسفرهاى أو عبارتند از يك بار انجام فريضه حج ويك سفر به قزوين براى عكسبردارى خطى ايضاح فضل بن شاذان وهر دو سه سالى يك بار زيارت ثامن الحجج به مشهد مقدس بود. در دوستى بسيار با وفا وبا اخلاصي بود، وهر وقت كه نام دوستانش را بزبان جارى مى كرد از آنها به نيكي واحترام ياد مى نمود. داراى كتابخانه بسيار نفيس وبا ارزشى بود، ودر تحقيق بسيار عميق وكنج كاو بود نمونه بارز تحقيقش مى توان كتاب النقض را ياد كرد كه اهميت اين كتاب از نامه علامه قزويني " كه در تحقيقات فهرست بچاپ رسيده " معلوم ميگردد. آن مرحوم با آنكه در كسوت روحانيون نبود مع ذلك مورد احترام وتجليل علماء ومراجع بوده واجازات زيادي از آنها كسب كرد اما متأسفانه اغلب اين اجازات بسرقت رفت، از جمله آنها اجازه علامه محقق آيت الله شيخ آغا بزرگ طهراني مؤلف كتاب الذريعة و طبقات اعلام الشيعه وآيت الله شيخ محمد على مغرى دزفولي است. با آنكه در اواخر عمر دچار ضعف وكسالت مزاج بود با آن حال از تحقيق وتتبع دست بر نمى داشت وتا آخرين لحظات عمر به اين كار اشتغال داشت سر انجام ساعت دو بامداد شنبه پنجم آبان 1358 ش مطابق پنجم ذيحجه 1399 ق در اثر سكته قلبى جهان را/ 830