فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وبهتان است ووزر وبال آن بگردن آن كس باشد كه مى گويد و روا مى دارد، دروغ بر پير عالم زاهد مقدم نهادن كه سيرت وطريقت شمس الاسلام حسكا بابويه رحمة الله علماى فريقين را معلوم است كه چگونه بوده. از عفت وكوتاه زبانى وپاك نفسي، نمى دانم كه اين لفظ خود آن مصنف شنيده است يا از كسى نقل مى كند، اگر خود شنيده است بر آن معتمدي نيست، كه قول أو در مثل اين دعوى مسموع نباشد، ومانند آن دروغ است كه بر خواجه بو الفتوح نهاده در تفسير آيه وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم والبته أو را خبر نيست، ودر تفسير أو نه چنان است، واگر حوالت باصحاب جبر مى كند همه اعداى حسكاى بابويه باشند هم مسموع نباشد، وشيعه خود آن حوالت نكنند، واگر ما نيز خواهيم كه دروغ بعلماى أو حوالت كنيم توانيم، اما آن كس را كه بقيامت وبعث ونشور ايمان درست باشد همانا روا ندارد كه دروغ بعلماى مرده وزنده حوالت كند. اما آنچه در آخر اين فصل گفته است كه رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) گفت: اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل دانم كه اين خبر صحابه را گفته باشد، وحوالت كاف وميم خطاب بايشان باشد، پس معاذ جبل عالمتر باشد از قول رسول بلفظ خبر بحلال وحرام، هم از أبو بكر، وهم از عمر، كه سيد عالم (صلى الله عليه وآله وسلم) دروغ نگويد، وتقديم مفضول در عقل بر فاضلتر قبيح است، وبمذهب خواجه امام را بيان حلال وحرام بايد، پس معاذ اوليتر باشد. بقول رسول خداى بامامت از بوبكر وعمر، واجماع مهاجر وانصار با ثبوت اين خبر بر امامت أبو بكر نه بصيرت باشد، كه چون رسول (صلى الله عليه وآله) بالف مبالغه گويد بكاف وميم جمع مخاطب معاذ اوليتر باشد، وترك اولى در امامت روا نباشد،/ 830