فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(1) بيت اول ودوم قصيده از گفتار شريف رضى گفته شده اند: اعلمت من حملوا على الاعواد * ارأيت كيف خبا ضياء النادى واين قصيده ايست كه ابراهيم صابى كاتب را به آن مرثيه گفته است. (2) الدنى جمع دنيا. (*)شماره 92 خاندان عبد الجبار طوسى: يكى از ممدوحين سيد فضل الله راوندى امام سعيد زين الدين قاضى أبو على عبد الجبار بن محمد بن الحسين طوسى است كه بقاضي عبد الجبار طوسى معروف است، وسيد شاگرد أو بوده است، وچون در شوال سال پانصد وبيست ونه هجري قمرى در شهر كاشان بدرود زندگانى گفته است، سيد فضل الله مرثيتى در حق أو مشتمل بر 42 بيت سروده است كه در صفحه 43 - 47 ديوان باين شرح آمده است: ارأيت من حملوه للتدفين (1) ونحوه للتحنيط والتكفبن ارأيت أي سراج اسلام خبا دجت الدنى (2) لخبوه في الحين ارأيت كيد الدهر يسلك عنوة شمس الهدى في عقدة التنين ارأيت ما فعل الزمان وريبه بوفاة هذا الماجد المدفون(1) بيت اول ودوم قصيده از گفتار شريف رضى گفته شده اند: اعلمت من حملوا على الاعواد * ارأيت كيف خبا ضياء النادى واين قصيده ايست كه ابراهيم صابى كاتب را به آن مرثيه گفته است. (2) الدنى جمع دنيا. (*)/ 830