فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ميميه مذكوره سيد پادشاه راوندى باشد چنانكه ما بگمان قوى حكم به آن كرديم نمى تواند قائل قصيده ابيوردى باشد، زيرا أو در سال پانصد وهفت در اصفهان مسموما بدرود زندگانى گفته است، در صورتيكه سيد پادشاه مذكور بسال پانصد ونوزده مرده است پس قويا محتمل است كه اين ميميه از أبو اسحاق ابراهيم بن يحيى بن عثمان بن محمد كلبى شاعر مشهور معروف به " غزى " باشد كه بسال پانصد و بيست وچهار مرده است ومحقق است كه خلط ومزج در ميان اشعار اين دو شاعر در نتيجه اشتباه وعدم دقت بعضى نويسندگان اشعار اين دو شاعر پديد آمده است حال دو قصيده ء منسوب به ابيوردى در مدح مجد الدين كاشانى، يعنى صحيح وقابل قبول آن است كه آن دو قصيده نيز از غزى است، نه از ابيوردى، زيرا مسلم است كه قبل از سال پانصد وهفت هجري مجد الدين مذكور متوفى در سال پانصد وسى وپنج آن معروفيت وشهرت را نداشته است كه مثل ابيوردى بمدح أو بپردازد، علاوه بر اين اواخر زمان ابيوردى مصادف بازمان سلطان محمد بن ملكشاه متوفى بسال 511 مى باشد، كه در زمان أو ترشك نصراني بر كاشان استيلا يافته، وآن شهر را از ناصح الملوك عزيز الحضرة صفى الدين أبو طاهر اسماعيل كاشى خالوى مجد الدين انتزاع كرده، وبالاخرة أو را نيز كشته است، چنانكه در اوائل ترجمه معين الدين در ص 222 ديوان راوندى ياد آور شده ايم، پس بايد عادتا مجد الدين مذكور نيز كه نائب أو بوده است، منكوب وحامل الاسم زندگى كرده باشد، در صورتيكه مضمون قصيده بر خلاف اين دلالت مى كند. پسران قاضى عبد الجبار طوسى قاضى عبد الجبار سه پسر عالم داشته است، شهاب الدين أبو الحسن محمد، وجمال الدين أبو الفتح على، وخطير الدين أبو منصور حسين، كه هر سه نفر بسال 529 كه سال وفات پدرشان باشد زنده بوده اند،/ 830