فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شماره 112 - اوحد الدين قزويني: اين عالم برادر شيخ عبد الجليل رازى صاحب كتاب " نقض " است ودر صفحه اول از آن كتاب گفته است: اما بعد بدانند منصفاتي كه اين مجموعه بر خوانند، كه در ماه ربيع الاول پانصد وپنجاه وشش سال از هجرت صاحب شريعت عليه الصلاة والسلام بما نقل افتاد، كه كتابي بهم آورده اند، وآنرا " بعض فضائح الروافض " نام نهاده اند، در محافل كبار وحضور صغار بر طريق تشنيع مى خوانند، ومردم غافل از استماع آن دعاوى بى بينت ومعانى متحير مى مانند، مگر دوستى مخلص نسختي از آن با ميرسيد رئيس كبير جمال الدين على بن شمس الدنى الحسينى ادام الله علوه وسيادته كه رئيس شيعه است برده است، واو آنرا مطالعه باستقصاء تمام كرده، وآنرا ببرادر محترم اوحد بن الحسين كه مفتى وپير طائفة است مد الله عمره وانفاسه فرستاده، أو نيز از سر كمال وفضل مطالعه كرده، واز من پوشيده داشت از خوف آنكه مبادا من در جواب نقض تعجيلي بكنم، مدتي دراز در بند وطلب آن نسخت بودم وميسر نمى شد... ودر صفحه 185 گفته است:.... والامام اوحد الدين حسين القزويني همه علماء وفضلاء و متبحران.... وچنانكه از صفحه 529 در جواب فضيحت پنجم از فضائح مذكوره
شماره 112 - اوحد الدين قزويني: اين عالم برادر شيخ عبد الجليل رازى صاحب كتاب " نقض " است ودر صفحه اول از آن كتاب گفته است: اما بعد بدانند منصفاتي كه اين مجموعه بر خوانند، كه در ماه ربيع الاول پانصد وپنجاه وشش سال از هجرت صاحب شريعت عليه الصلاة والسلام بما نقل افتاد، كه كتابي بهم آورده اند، وآنرا " بعض فضائح الروافض " نام نهاده اند، در محافل كبار وحضور صغار بر طريق تشنيع مى خوانند، ومردم غافل از استماع آن دعاوى بى بينت ومعانى متحير مى مانند، مگر دوستى مخلص نسختي از آن با ميرسيد رئيس كبير جمال الدين على بن شمس الدنى الحسينى ادام الله علوه وسيادته كه رئيس شيعه است برده است، واو آنرا مطالعه باستقصاء تمام كرده، وآنرا ببرادر محترم اوحد بن الحسين كه مفتى وپير طائفة است مد الله عمره وانفاسه فرستاده، أو نيز از سر كمال وفضل مطالعه كرده، واز من پوشيده داشت از خوف آنكه مبادا من در جواب نقض تعجيلي بكنم، مدتي دراز در بند وطلب آن نسخت بودم وميسر نمى شد... ودر صفحه 185 گفته است:.... والامام اوحد الدين حسين القزويني همه علماء وفضلاء و متبحران.... وچنانكه از صفحه 529 در جواب فضيحت پنجم از فضائح مذكوره
/ 830