فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شماره 128 - حيدر جاسبى در ضبط كلمه " جاسب " در نسخ اختلاف بسيار است وصحيح همان است كه صاحب " رياض العلماء " در خاتمه كتاب خود در قسم نسبت در باب جيم گفته: الجاسبى، هو بفتح الجيم ثم الف ساكنة ثم سين مهملة ثم باء موحدة نسبة إلى جاسب، وهى قرية من قرى بلدة قم، واليها تنسب جماعة من اصحابنا وغلط من صححه بالحاء المهملة. واين اسم بهمين ضبط تاكنون باقى است. در اسامى دهات كشور كه وزارت كشور چاپ كرده در ضمن معرفى دهستانهاى قم (صفحه 104) گفته: دهستان جاسب مشتمل بر هفت ديه بيجكان، زر گروگان، واران، وسفونقان، وشتكان وهراز جان. ما مغانى در تنقيح المقال در ترجمه حيدر بن محمد الجاسبى و على بن محمد الجاسبى وابو الحسن على الجاسبى در ضبط ابن نسبت اشتباهاتي رادچار شده است./ 830