فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شماره 277 - نصير الدين عبد الجليل رازى [ قزويني ] وتفصيل ترجمه وشرح حال أو: رافعي متوفى سال 623 كه تلميذ منتجب الدين بوده تاريخ ولادت ووفات وى را در تدوين ضمن ترجمه حال وى چنين ضبط كرده است (صفحه 416). وكانت ولادته سنة اربع وخمسمائة وتوفى بعد سنة خمس وثمانين وخمس مائة. وچون شيخ عبد الجليل ومنتجب الدين هر دو هم مذهب و هم شهرى وعالم وصاحب تأليف وتصنيف بوده، وجهات جامعه ء ديگر نيز داشته اند، بظن متأخم بعلم (بلكه بطور قطع ويقين) با هم معاشر ومصاحب بوده، وآمد ورفت ونشست وبرخاست داشته اند، وبلكه از ملاحظة مطالب " تدوين " رافعي و " فهرست " منتجب الدين بر مى آيد كه منتجب الدين از نوشتجات شيخ مذكور استفاده مى كرده، واز خصوصيات احوال وآثار أو بخوبى اطلاع داشته است، از اين روى مى توان گفت اين چند سطر كه منتجب الدين در ترجمه أو نوشته آينه تمام نماى حال أو ويگانه حاكى ومعرف واقعى از مراتب علمي و تصانيف اوست، واز اينجا است كه معاريف علماى ما كه بترجمه احوال علماء پرداخته اند، مانند علامه مجلسي در " بحار " وشيخ حر عاملي در " امل الامل " ومحمد بن على اردبيلي در " جامع الرواة " وشيخ فرج الله حويزى در " ايجاز المقال " وآقا رضى قزويني در " ضيافة/ 830