فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتبحر الجليل عبد الجليل بن محمد القزويني في تنقيح مسألة الامامة ورد اباطيل العامة بالفارسية ينقل صاحب المجالس عنه انه قال (إلى آخر كلامه). ودر اين كلام علاوه بر اشتباه مذكور دو اشتباه ديگر است: اول - آنكه نام كتاب را " مثالب النواصب " گفته است وحال آنكه " بعض مثالب النواصب " است. دوم آنكه نام پدر مصنف را محمد نوشته است در صورتيكه اين اسم براى أو در هيچ مأخذي تاكنون ديده نشده است. 5 - اينكه مراد از " سئوالات والجوابات " چنانكه قديما وحديثا معهود است مجموعه سئوالاتي است كه از مصنف كتبا پرسشى كرده اند، واو آنها را جواب داده است، واين نوع كتب را در قرون اخيره غالبا " اسئله واجوبه " گويند ذكر اين كتاب بعنوان هفت مجلد در ترجمه مصنف دليل روشنى است كه أو در زمان خود از معاريف و مشاهير علماء بوده است، واز مراجع حل مشكلات بشمار مى رفته است، اگر چه در نظر ندارم كه مصنف از اين اثر خود در كتاب " نقض " اسم برده باشد ليكن اينكه در موردى از آن گفته (صفحه 509). وما در مختصري كه پارسال در جواب ملاحده ورد شبه ايشان كرده ايم كه از " قزوين " بما فرستادند شرح اسامى والقاب وانساب اين مطعونان ومدعيان را داده ايم، چون بخوانند بدانند، قرينه ء مؤكده بر وجود چنين اثر از وى تواند بود. 6 - اينكه گويا مراد بكتاب " مفتاح التذكير " همان است كه مصنف خود از آن بكتاب " مفتاح الراحات في فنون الحكايات " تعبير كرده است، چنانكه در جائى از كتاب " نقض " گفته (صفحه 145). ومن در كتاب " مفتاح الراحات في فنون الحكايات " شرح ايمان عمر بنوعي لطيف بيان كرده ام، وبعضي از معروفان فريقين آن را نسخه كرده اند، وديده وخوانده./ 830