فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ونيز در جاى ديگر گفته (صفحه 249) واعتقاد شيعه در حق زهاد وعباد ومفسران چنين بغايت نيكو باشد، وچون مفصل خواهد بداند كتاب " مفتاح الراحات " كه ما جمع كرده ايم در فنون حكايات بر بايد گرفتن ومطالعه كردن. واز عبارت اول بر مى آيد كه اين كتاب مورد توجه عده ء از معاريف شيعه واهل سنت بوده است، وشايد سر اختلاف تعبير از نام كتاب همان باشد كه در باره ء كتاب " نقض " گفتيم، يعنى چون كتاب مذكور نظر بتنوع موضوعش مطلوب فضلاى آن دوره بوده، وغالبا بدرد مذكرات وواعظان مى خورده، ورفع حاجت شان مى نموده است، بنابر اين در نتيجه كثرت اطلاق اين اسم يعنى " مفتاح التذكير " بر آن كتاب نام اصلى آن يعنى " مفتاح الراحات في فنون الحكايات " مهجور شده، ونام دوم كه بجهت اختصار مطلوبتر بوده، وضع تعينى پيدا كرده است والله اعلم. 7 - اينكه كتاب " تنزيه عائشة " چنانكه از نامش بر مى آيد در بيان نزاهت عائشة از نسبت ناشايست ودر اثبات پاكدامنى أو است، واين معنى از اين عبارت مصنف نيز بر مى آيد كه در كتاب " نقض " گفته (صفحه 83). ومن در شهور سنه ء ثلاث وثلاثين وخمس مائة كتابي مفرد ساخته ام در " تنزيه عايشه " در دولت امير غازى عباس رحمة الله عليه، باشاره ء رئيس ومقتداي سادات وشيعه سيد سعيد فخر الدين بن شمس - الدين الحسينى قدس الله ارواحهما، وقاضي القضاة سعيد عماد الدين حسن استر آبادى نور الله قبره باستقصاء بر خوانده اند، وبر پشت آن فصلى مشبع نوشته اند، ونسخه اصل بخزانه ء امير غازى عباس رحمه الله عليه بردند، ونسختهاى ديگر دارند اگر خواهد طلب كند وبداند. از اين عبارت بر مى آيد كه مثل عماد الدين حسن استر آبادى كه معروفترين قاضى معروف بعلم وفضل در ميان شيعه وسنى بوده است، وبا آنكه حنفى بوده است جماعتي از علماء شيعه از أو نقل روايت/ 830