فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

با همديگر است، زيرا اين دو اثر هر دو نمونه ء نثر فارسي يك قرن و تأليف دو عالم متعاصر است (بدليل اينكه شيخ أبو الفتوح نيز مانند مصنف از قاضى أبو محمد حسن استر آبادى نقل روايت مى كند، و تفصيل مطلب بكتب تراجم محول است) وتبصرة العوام نيز از آثار اين زمان است، واز مقايسه ء كتاب " نقض " با آن نيز همين نتيجه ء مذكوره بدست مى آيد، پس از عبارت مذكوره ء مصنف دو مطلب اساسى فهميده شد. 1 - اينكه مصنف تعمد داشته است كه اين كتاب (يعنى نقض) ساده تر وروان تر باشد، وهيچگونه تقيد به آراستن عبارت نداشته است بلكه مقصود أو اداى مطالب بوده است بطور وضوح. 2 - كتب ديگر مصنف چنين نبوده است، بلكه بلسان علمي وبيان خاص عالم فهم بوده است، بعبارت ديگر در آن تصانيف نظر به يك دسته ء خاص كه علماء وفضلاء باشند بوده است، بخلاف كتاب نقض كه هدف آن استفاده ء خواص وعوام بوده است، پس در عين حال كه مشتمل بر مطالب عاليه ء علمي است بلسان عوام فهم گفته شده، وبقلم ساده تأليف يافته است، واين حسنى است كه بالا دست ندارد، وشايد سبب اشتهار كتاب وبلكه بقاى آن تاكنون در نتيجه ء رعايت اين حسن بوده است، والله اعلم. 9 - اينكه منتجب الدين مصنف را بقزوين منسوب نموده، براى آن است كه اصلا قزويني بوده است، ليكن در رى توطن داشته است چنانكه از ملاحظة ء عبارات چند مورد از كتاب بر مى آيد، از آن جمله عبارت منقوله در سابق است كه دلالت داشت كه مصنف در رى مدرسه داشته است، وعن قريب از رافعي نيز تصريح بتوطن مصنف در رى نقل خواهد شد. 10 - بايد دانست كه چون كتاب " نقض " بمنظور نقل روايت با بيان ترجمه حال وذكر طرق روايات وضع وتصنيف نشده است، تا مشايخ مصنف از آن فهميده شود، بنابر اين اساتيد ومشايخ أو بر ما/ 830