احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


576 س - شخصى در عمره تمتع، طواف را چهار شوط بجا
آورده و متذكر اين معنى نشده تا بعد از اعمال عرفات و منى، حال آيا
همان طواف ناقص را بايد اعاده كند، و به سبب تقصير از احرام
بيرون آمده، يا آن كه قهرا مبدل به افراد شده، البته دستورى از طرف
يكى از روحانيين به شخصى مزبور داده شده به اين نحو كه يك عمره
مفرده بجا آورد، و آورده، ولى باز نگران اعمال حج خود است،
اكنون تكليف او را معين فرماييد.ج - در فرض سؤال اگر از جهت فراموشى، طواف را ناقص
نموده، عمره و حج او صحيح است، و بعد از تذكر، سه شوط باقى
را بايد قضاء نمايد، و اگر از جهت جهل به حكم بوده حج تمتع باطل
است، و بايد سال بعد بجا آورد.577 س - اگر كسى در آخر يكى از شوطهاى طواف شك كند بين
تمام شدن شوط هفتم و شوط پنجم و يا ظن به هفت شوط پيدا كند،
و در هر دو صورت بنا را بر اقل گذاشته و بقيه را رجاءا بجا آورده،
و بعد از اتمام بدون نماز طواف يك دور لغوا دور زده تا نزديك
حجر الاسود، و بعد تمام اشواطى را كه بجا آورده به خيال اين كه
شايد آنها درست نشده همه آنها را لغو حساب كرده مجددا هفت
شوط ديگر به قصد وجوب، طواف كرده است آيا طواف او
صحيح است يا نه؟


ج - صحت آن بعيد نيست.234


/ 530