احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مسأله 27 - كسى كه به مقدار مخارج حج داشته باشد، و لكن
خانه مسكونى ندارد، اگر سكونت در خانه غير ملكى حرجى و يا
منافى با شأنش نباشد، حج بر او واجب است، و جايز نيست پول را
صرف خريد خانه كند، بلى اگر براى او موجب حرج يا تكلفى باشد
كه عرف او را غير مستطيع حساب مىكند، مىتواند آن پول را صرف
خريد خانه كند.مسأله 28 - اگر كسى به مقدار حج پول دارد ولى ازدواج نكرده
است، چنانچه ترك تزويج موجب حرج و مشقت بر او ست،
به طورى كه عرفا او را مستطيع نمىدانند، حج بر او واجب نيست،
و اگر نه، حج واجب و مقدم است.مسأله 29 - اگر شخصى طلبى دارد كه با وصول آن مىتواند به
حج مشرف شود، پس اگر وقت آن رسيده است (دين حال)
و مىتواند ولو با كمك غير و اقامه دعوى در نزد حاكم شرع و يا با
رجوع به حاكم غير شرعى - در صورتى كه استيفاء حق موقوف بر آن
باشد، بنابر اقوى - آن را وصول نمايد، گرفتن و رفتن به حج واجب
است. و اگر دين مؤجل (مدت دار) است، در صورتى كه بدهكار
بدون مطالبه مىپردازد، گرفتن آن و صرف در حج، واجب است،
و اگر محتاج به مطالبه از او باشد، مطالبه، تحصيل استطاعت بوده،
و واجب نيست، و اگر شك داشته باشد كه مديون با مطالبه
مىپردازد يا نه، به جهت آن كه احتمال استطاعت مىدهد، و تمكن از
فحص دارد، احتياط در مطالبه است، و مطالبه در
اين فرض فحص
از استطاعت است، نه تحصيل استطاعت.مسأله 30 - كسى كه نفقه حج را ندارد، اگر چه مىتواند قرض
كند، و به راحتى دين خود را ادا نمايد، حج بر او واجب نيست.

25


/ 530