احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


589 س - آيا مىشود قبل از شوط چهارم، طواف را بدون عذر
بهم زد، و آن را كأن لم يكن دانست، و يا مانند نماز قطع كردن آن
جايز نيست؟


ج - طواف واجب را نبايد بدون عذر قطع كند، و قطع طواف
استحبابى بدون عذر جايز است.590 س - شخصى در حالى كه مشغول طواف است در شوط
پنجم يقين كرد كه 5 متر در شوط اول و 5 متر در شوط سوم
بى اختيار طواف كرده است، تكليف او چيست؟


ج - بايد طواف را تماما اعاده نمايد.591 س - محرم به عمره تمتع در شوط چهارم در صورتى كه از
نصف گذشت، فرضا نماز جماعت شروع شد، طواف را رها
كرد، و از مطاف خارج گرديد، و به اتمام نرساند، بلكه طواف را
از سر گرفت، و اعمال عمره تمتع را بجا آورد، عمره تمتع صحيح
است يا نه؟


ج - اقوى صحت عمره و حج تمتع است، و نقصان طواف قطع
شده را واجب است بجا آورد، و اگر بجا نياورده و به وطن آمده،
سال ديگر برود و بجا آورد، و اگر زحمت است نايب بگيرد كه او
بقيه طواف را با نماز آن بجا آورد.238


/ 530