احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


595 س - كسى كه در شوط ششم، طواف خود را رها كرد،
و نتوانست كه ادامه دهد، و ديگرى به جاى او بقيه را بجا آورد،
و ليكن نماز طواف را خودش خوانده، و بعدا متوجه شده است كه
استراحت در خلال طواف، به طواف ضرر نمىرساند، و او
با استراحت مىتوانست خودش طواف خود را تمام نمايد، اكنون
تكليف او چيست؟


ج - بقيه طواف را تمام كند، و نماز را اعاده نمايد.596 س - محرم به عمره تمتع، در شوط چهارم در حالى كه
از نصف تجاوز كرده، و يا قبل از رسيدن به نصف، چنانچه بدون
عذر طواف را رها كرد و استيناف نمود، مجددا هفت شوط را
انجام داد، و اعمال عمره را بجا آورد، و محرم به حج گرديد،
و اعمال حج را انجام داد حجش صحيح است يا نه؟


ج - در فرض سؤال كه طواف اول را ناقص گذاشته، و ثانيا
طواف تمام بجا آورده اقوى صحت عمره و حج تمتع است، و اگر
بخواهد احتياط كند سال بعد عمره تمتع و حج را اعاده كند،
و نقصان طوافى كه قطع كرده بجا آورد، و بعد از حج يك عمره
مفرده بجا آورد، و يك شتر هم قربانى كند.597 س - كسى كه وظيفه‌اش اتمام و اعاده طواف است، اتمام
كرد و مشغول اعاده بود كه دوباره در يكى از شوطها طواف قطع شد
مثل اول، آيا اين طواف را نيز بايد اتمام و اعاده نمايد؟


ج - فرقى نيست بايد اتمام و اعاده نمايد.240


/ 530