احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


598 س - شخصى در حال طواف غش كرد، و چند ساعت بعد
به هوش آمد، آيا مىتواند از همانجا كه طواف قطع شده بود شروع
كند، و باقى اعمال را ادامه دهد يا نه؟


ج - اگر قبل از شوط چهارم بوده، وضو بگيرد و طواف را اعاده
نمايد، و اگر بعد از شوط چهارم بوده، بايد وضو بگيرد و طواف را
اتمام كند.599 س - كسى به جهتى طواف يا سعيش قطع مىشود و به جلو
مىرود، مىخواهد از همانجا كه قطع شده شروع كند ولى در اثر
ازدحام نمىتواند خود را به آنجا برساند و در محاذى آنجا به طرف
چب يا راست قرار مىگيرد، آيا مىتواند از محاذى جايى كه قطع
شده شروع كند، يا بايد همان نقطه باشد؟


ج - لازم نيست همان نقطه باشد، بلكه محاذات كافى است،
و بايد طواف تكميل شود.600 س - كسى كه از طواف حتى در خارج مطاف عاجز است،
وبخاطر گرانى طواف با تخت روان، انجام آن براى او مشكل
است، آيا طواف نيابى در محدوده از او كفايت نمىكند؟


ج - اگر از طواف با تخت روان نيز معذور است نايب بگيرد.241


/ 530