احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


601 س - شخصى طواف حج واجب خود را غلط انجام داده،
و پس از آن چندين بار حج نيابى انجام داده است، تكليف او در مورد
حج خود و ديگر حج ها چيست؟


ج - مانع ندارد، و بايد طواف حج خود را تدارك كند، و حج
هاى نيابى كه انجام داده صحيح هستند.602 س - آيا محرم قبل از انجام طواف واجب خود، چه طواف
عمره يا حج و چه طواف نساء، مىتواند همين طواف ها را براى
معذور نيابت كند؟


ج - مانع ندارد.603 س - اگر كسى در عمره تمتع بعد از انجام اعمال عمره محل
شده، و لباس خود را پوشيد، بعد يقين كرد به اين كه طواف او
و يا سعى او باطل بوده، در صورتى كه وقت براى تجديد عمره
تمتع، باقى است مراجعت به ميقاتگاه براى او واجب است يا نه؟


ج - در فرض سؤال اگر مىداند كه سعى او باطل بوده، سعى
خود را با لباس احرام اعاده نمايد، و اگر يقين به بطلان طواف دارد
طوافش را بجا آورد، و احتياطا سعى را اعاده نمايد، و در هر دو
صورت تقصير را نيز بنابر احتياط اعاده نمايد، و احتياج به رفتن
ميقات نيست، و در صورتى كه از روى جهل مخيط پوشيده، كفاره
بر او واجب نيست.242


/ 530