احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


604 س - به خاطر اهميت زيادى كه در اعمال حج داده
مىشود، و به خصوص در طواف ها و نماز آن، غالبا يك عملى را به
عنوان احتياط و رجاء چندين بار بجا مىآورند، ولو اين كه عمل نزد
خودشان نقصى ندارد، البته به حد وسواس هم نمىرسد، آيا اين
گونه تكرار در اعمال، اشكالى دارد؟


ج - وسواس همين است، و نبايد به وسوسه اعتنا شود، بلى
انجام عمل احتياطى بدون وسوسه مانع ندارد.605 س - شخصى با علم به حرمت تماس با بدن زن در حين
طواف از روى شهوت با بدن زنى تماس حاصل مىنمايد و از اين
تماس متلذذ مىگردد، آيا طواف او اشكال پيدا مىكند يا نه، تكليف
او چيست؟


و آيا طواف مستحبى با واجب فرق دارد؟


ج - مضر به طواف نيست. و اگر كارى كه موجب كفاره است
انجام داده بايد كفاره بدهد.606 س - كسى نتوانسته است بيش از دو شوط از طواف خود را
انجام دهد، و بقيه اشواط را ديگرى بجاى او انجام داده است.وظيفه او چيست؟


ج - در فرض سؤال احتياط در استيناف طواف و نماز است.243


/ 530