احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


607 س - كسى كه از ابتدا مىداند بيش از دو شوط از طواف
وسعى را نمىتواند انجام دهد، آيا مىتواند طواف وسعى را شروع
كند، و از موضعى كه قادر نيست به ديگرى نيابت بدهد؟


ج - در فرض مذكور بنابر احتياط طواف وسعى را شروع كند،
و چنانچه پس از انجام بعض اشواط ولو با استفاده از چرخ و يا حمل
بر دوش قادر به انجام طواف نيست، ديگرى را نايب قرار دهد.و بعدا نايب طواف و نماز و يا سعى را اعاده نمايد.608 س - آيا مىتوان بعض از اشواط را به يك نفر و بعض ديگر
را به ديگرى نيابت داد؟


ج - طواف يك عمل است و بايد تمام آن به يك نفر نيابت داد.609 س - آيا مىتوان طواف را به شخصى كه نماز طواف را
نمىتواند صحيح بخواند و نماز طواف را به ديگرى كه قرائتش
مورد اطمينان است نيابت داد؟


ج - مانعى ندارد.610 س - آيا احرام در نيابت براى طواف عمره تمتع و مفرده
و حج تمتع لازم است يا نه؟


ج - احرام در نيابت طواف عمره تمتع و مفرده واجب است،
و در طواف حج لازم نيست.


244


/ 530