احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


611 س - هر گاه محرم لباس احرام را كنار بگذارد، و با لباس
دوخته اعمال عمره را از طواف وسعى انجام دهد، جهلا يا عمدا،
آيا طواف وسعى او صحيح است؟


و عمره او مجزى است يا نه؟


ج - لازم است كه در لباس احرام طواف وسعى كند، ولى
در صورت تخلف طواف و سعى مزبور صحيح و عمره مذكور
مجزى است، و اگر عمدا لباس دوخته پوشيده بايد كفاره بدهد.612 س - در طواف مستحبى زنان مىدانند كه به بدن مردان نگاه
مىكنند و احيانا هم در بين فشار مردان قرار مىگيرند، از نظر شرع
اشكال ندارد؟


ج - اگر عمدا نگاه به نا محرم نكنند اشكال ندارد، ولى در ازدحام
مراعات كنند، و در هر صورت طواف صحيح است.613 س - محرم وارد مكه شد، آيا مىتواند قبل از اعمال عمره
تمتع يا قبل از اعمال عمره مفرده، و هم چنين پس از محرم شدن به
احرام حج تمتع و قبل از رفتن به عرفات، طواف مستحبى بجا آورد
يا خير؟


و اگر بجا آورد به عمره و حجش ضرر مىزند يا نه؟


ج - اقوى جواز و احوط ترك طواف مستحبى است، ولى به
عمره و حج ضرر نمىزند.245


/ 530