احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مسأله 619 - نجاساتى كه در نماز معفو است در نماز طواف نيز
بخشيده شده است.مسأله 620 - اگر شخصى نماز طواف واجب را فراموش كند
هر وقت در مكه يادش آمد بايد آن را خلف مقام بجا آورد، و اعاده
سعى هم واجب نيست، و اگر پس از خروج از مكه يادش آمد
احتياط واجب آن است كه بر گردد و خلف مقام آن را بجاى آورد،
و در صورت مشقت يا عدم امكان رجوع به مكه، اگر رجوع به حرم
ممكن است رجوع كرده در حرم نمازش را بخواند، و الا در هر كجا
بخواند كفايت مىكند، و بهتر آن است كه در صورت امكان بعد از
خواندن خودش كسى را هم نيابت دهد، تا او نيز نيابتا خلف مقام
نماز را بجا آورد.مسأله 621 - كسى كه نماز طواف واجب را عمدا ترك كند بقيه
مناسك او صحيح است، و فقط قضاء نماز طواف مانند ناسى
بر عهده او است، و لكن بنابر احتياط پس از تكميل حج در سال آينده
نيز حج را اعاده كند، و سزاوار نيست اين احتياط ترك شود.مسأله 622 - اگر نماز طواف مستحب عمدا ترك شود، بهتر
است بنابر احتياط در هر مكانى كه ممكن است آن را بجاى آورد،
اگر چه انجام آن در مسجد الحرام مطابق احتياط است.248


/ 530