احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مسأله 623 - كسى كه نماز خلف مقام را از روى جهل به مسأله
ترك كند حكم ناسى را دارد، چه اصلا بجا نياورده باشد، يا در جاى
ديگرى خوانده و يا غير صحيح بجا آورده باشد.مسأله 624 - در مسأله‌اى كه گذشت فرقى بين قاصر (كه نمىتواند
نماز صحيح بجا آورد) و مقصر (كه نماز را بر وجه
صحيح ياد نگرفته) نيست. و مقصرى كه قرائت نماز را بر وجه
صحيح نياموخته، و غفلت از تقصير خود داشته، و معتقد به
صحت نمازش بوده، مانند مقصر در اصل ياد گيرى نماز است،
و بنابر احتياط حكم ناسى را دارد، كه هر گاه متوجه شود بايد
نمازهاى خود و از جمله نمازهاى طواف را به ترتيب (طواف عمره
تمتع، طواف حج تمتع، طواف نساء) قضا نمايد، و همان طور كه
در حكم ناسى گفته شد احتياط مستحب آن است كه نايب هم
بگيرد.مسأله 625 - كسى كه مىداند قرائت نمازش صحيح نيست
واجب است تا وقت تنگ نشده قرائت نمازش را به نحو صحيح
ياد بگيرد، و اگر با تلقين هم بتواند نماز را صحيح بخواند كفايت
مىكند، و اگر نتواند نماز را حتى با تلقين صحيح بخواند احتياط آن
است كه نماز را خودش بخواند، و سپس در صورت امكان به
جماعت نيز تكرار نمايد، و بهتر و مطابق با احتياط آن است كه
شخصى را هم نايب بگيرد تا از طرف او نماز طواف را بجا آورد.249


/ 530