احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مسأله 626 - اگر براى احتياط، نماز طواف را به جماعت
مىخواند در صورت امكان بايد به كسى كه واجد شرايط امام
جماعت باشد و نيز نماز طواف را مىخواند اقتدا كند، و الا مىتواند
به نماز يوميه به رجاء مطلوبيت اقتدا نمايد.مسأله 627 - زنى كه در هنگام طواف حائض شده اگر
دور چهارم را تمام كرده است بايد طواف را قطع كرده، و فورا از
مسجد بيرون رود، و اگر در عمره است سعى و تقصير را
بجاى آورد، و پس از پاك شدن قضاء مقدار فوت شده از طواف
و نماز طواف را تدارك كند، ولى اعاده سعى بر او واجب نيست،
و اگر قبل از وقت وقوف به عرفات پاك نمىشود، احتياط واجب آن
است براى قضاء مقدار فوت شده قبل از رفتن به عرفات نايب
بگيرد، و پس از پاك شدن، خود نيز قضا نمايد.مسأله 628 - اگر بعد از اكمال طواف و قبل از نماز حائض شد،
بنابر احتياط براى نماز طواف قبل از سعى نايب بگيرد، و پس از پاك
شدن نيز، خود آن را بجاى آورد.مسأله 629 -
اگر زنى قبل از اكمال چهار شوط حائض شود بايد
فورا طواف را قطع كرده از مسجد الحرام خارج شود، و منتظر
بماند اگر قبل از موقف عرفه پاك شد تمام طواف و نماز آن وسعى
و تقصير را بجاى آورد، و گرنه حج او به حج إفراد تبديل مىشود،
و بايد پس از انجام حج إفراد، عمره مفرده را نيز انجام دهد.250


/ 530