احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


637 س - اگر نايب، نماز طواف منوب عنه را با فاصله بجا
آورد، چه صورت دارد؟


ج - بايد بدون فاصله بجا آورد، ولى اگر با فاصله انجام داد
مضر نيست.638 س - حاج هنوز نماز طواف خود را نخوانده، مىتواند
نيابتا نماز طواف ديگرى را بخواند يا نه؟


ج - نماز طواف را بنابر احتياط واجب بعد از طواف بايد فورا
بجا آورد، بنابر اين، نيابت از ديگرى در نماز، منافات با فوريت
دارد، لكن اگر قبلا خواند، نماز صحيح است.639 س - شخص روحانى كه سفر او سفر دوم و استحبابى
است، مىشود در نماز طواف به او اقتداء كرد يا نه؟


ج - نماز طواف در حج واجب و مستحب واجب است، و اقتدا
مانعى ندارد، ولى در هر دو صورت لازم است كه بطور فرادى هم
خوانده شود.640 س - براى كسانى كه قرائتشان درست نيست و مىخواهند
نماز طوافشان را به جماعت بخوانند، آيا مىتوانند نماز طواف حج
را به نماز طواف نساء يا بالعكس و يا كسى كه نايب است به كسى
كه نايب نيست، و يا نماز طواف واجب را به مستحب و بالعكس
اقتداء كنند يا نه؟


ج - اقتداء به نماز طواف در صور مذكوره مانعى ندارد، ولى
اكتفاء به آن نكند، و خود نيز نماز را به نحو ميسور بخواند.254


/ 530