احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


641 س - شخصى مشغول سعى شده، و از نصف تجاوز كرده،
و يا پيش از رسيدن به نصف، متوجه شد كه نماز طواف نخوانده،
وظيفه‌اش چيست؟


ج - سعى را رها نموده، نماز طواف بخواند، و بعد در صورت
تجاوز از نصف بقيه سعى را، و در كمتر از نصف همه آن را
مجددا بجا آورد.642 س - شخصى نماز طواف عمره را فراموش كرده، و بعد از
تقصير متوجه شده، آيا بايد نماز را با لباس احرام بجا آورد
يا لازم نيست؟


ج - لزوم آن معلوم نيست، اگر چه احتياط آن خوب است.643 س - شخصى طواف عمره را بجا آورده، و بدون نماز
وسعى، تقصير كرده است، تكليف او چيست؟


ج - بايد نماز وسعى و تقصير را بجا آورد، و با فرض جهل
يا نسيان اعاده تقصير لازم نيست، اگر چه احوط است.644 س - اگر نماز طواف حج را بعد از سعى بجا آورد، آيا لازم
است براى حفظ ترتيب، سعى را اعاده نمايد؟


ج - احتياط مستحب اعاده سعى است.645 س - در صورتى كه جهلا نماز را قبل از طواف بجا آورد،
تكليف او چيست؟


ج - نماز را دوباره بجا آورد.255


/ 530