احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


646 س - در مقام ابراهيم (ع) به واسطه ازدحام و كثرت
جمعيت ممكن نمىشود كه در موقع نماز طواف مرد يا زن طورى
بايستند كه محاذى هم نباشند، و يا زن جلوتر از مرد مشغول نماز
نباشد در اين صورت نماز آنها صحيح است يا خير؟


ج - بلى صحيح است، و لكن محاذى بودن مرد با زن و هم چنين
جلو تر ايستادن زن در حال نماز اگر فاصله بين آنها كمتر از ده ذراع
باشد نزد حقير مكروه است
647 س - در صورت عدم امكان نماز در نزديك مقام، آيا تا آخر
مسجد الحرام فعلى بايد ركعتين طواف را خلف مقام خواند،
و يا در جاى ديگر از مسجد الحرام هم مىتوان خواند؟


ج - بايد تا آخر مسجد الحرام، نماز طواف، خلف مقام يا
جانبين آن خوانده شود.648 س - چند روزى اطراف كعبه به قدرى شلوغ است كه
صف طواف تا پشت مقام ابراهيم (عليه السلام) مىآيد، و نماز
خواندن پشت مقام و نزديك آن ممكن نيست، مگر اين كه چند نفرى
اطراف انسان بايستند تا انسان نماز طوافش را بخواند، بفرماييد آيا
حتما نماز بايد خلف مقام و نزديك آن باشد ولو به اين صورت، يا
دور تر تا هر جا كه مىتواند به تنهايى نماز بخواند، كافى است؟


ج - اگر امكان دارد و محذورى در بين نيست، بايد خلف ونزد
مقام نماز بخواند.256


/ 530