احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


649 س - احيانا انسان مىداند كه اگر نماز طواف را شروع كند،
طواف كنندگان او را حركت مىدهند و جابجا مىكنند، در عين حال
نماز را شروع مىكند، آيا اگر اين نماز را تمام كند، صحيح است؟


ج - اگر صحيحا تمام كند، مانع ندارد.650 س - در نماز طواف كه انسان مشغول ذكر بود، او را
حركت دادند، ذكر را تكرار كرد، دوباره تكان دادند
و تكرار كرد، آيا مانعى ندارد؟


ج - اگر طورى حركت كرده كه استقرار او از بين رفته، مانع
ندارد، و در غير اين صورت تكرار نكند مگر به قصد احتياط، به
شرط آن كه وسوسه نباشد.651 س - اگر پشت مقام ابراهيم دو طبقه شود، آيا نماز در طبقه
بالا يا زير زمين صحيح است؟


ج - در صورتى كه احراز نشود خلف مقام نماز خوانده،
صحيح نيست.652 س - شخصى بعد از طواف وضوى او باطل شده،
و خجالت كشيده كه بپرسد، و نمازش را بى وضو خوانده است،
و بعد از آن سعى و تقصير را انجام داده و محل شده است، وظيفه
او چيست؟


ج - نماز را صحيحا بجاى آورد و بنابر احتياط سعى و تقصير را
اعاده نمايد.257


/ 530