احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


657 س - اگر كسى نماز را در خلف مقام ابراهيم نخواند،
و با اعتقاد به صحت آن بقيه اعمال را انجام دهد، وظيفه او چيست؟


ج - فقط نماز را بايد اعاده كند.658 س - زنى نماز طواف خود را در حجر اسماعيل خوانده
است، و چون به منزل آمده، ملتفت شده كه حائض شده است،
و تا وقوف به عرفات پاك نمىشود، وظيفه او نسبت به نماز چيست،
و آيا عمل او صحيح است يا خير؟


ج - عمره او صحيح است، و بايد براى حج تمتع محرم شود،
و وقتى خواست طواف و نماز حج را انجام دهد قبل يا بعد از آن،
نماز طواف عمره تمتع را بجا آورد.659 س - شخصى نماز طواف را به اعتقاد اين كه حجر اسماعيل
مقام ابراهيم است در حجر اسماعيل خوانده، چه بايد بكند؟


ج - بايد نماز را اعاده كند.660 س - نماز طواف مستحب واجب است يا مستحب؟


ج - مستحب است.661 س - آيا كسانى كه قادر به خواندن نماز به طور صحيح
نيستند مىتوانند تبرعا حج استحبابى، و يا عمره مفرده استحبابى،
و يا طواف استحبابى از جانب ديگرى بجا آورند؟


ج - اشكال ندارد.


259


/ 530