احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


662 س - در مسجد الحرام معمولا افراد زيادى در پشت مقام
همزمان مشغول نماز طواف هستند، و در آن محدوده مانع طواف
مىباشند، اولا نماز آنها صحيح است يا خير، و ثانيا با توجه به آنچه
فرموده‌ايد كه در صورت ازدحام و كثرت مطوفين طواف از پشت
مقام اشكال ندارد، به شرط اين كه طواف كنندگان متصل باشند،
آيا نماز خواندن در محدوده مذكوره مانع اتصال هست يا نه؟


ج - نماز در آنجا اشكال ندارد، و در صورتى كه از بقيه جوانب
اتصال محفوظ باشد، مضر به اتصال نيست.سعىسعى در عمره و حج، واجب و ركن است، كه با ترك عمدى آن
اگر چه از روى جهل باشد، عمره و حج باطل مىشود و آن در عمره
يك مرتبه و در حج يك مرتبه در هفت شوط، پس از نماز طواف بين
صفا و مروه انجام مىگيرد.مسأله 663 - تأخير سعى از طواف براى مدت كم به جهت
گرمى هوا، خستگى و يا انجام طواف مستحب جايز است، و بنابر
اقوى مىتواند سعى را تا شب به تأخير اندازد، اگر چه احتياط
مستحب آن است كه تأخير نياندازد، ولى تأخير سعى براى روز بعد
بدون ضرورت جايز نيست.مسأله 664 - كسى كه سعى را فراموش نمايد بايد هر گاه
متذكر شد آن را انجام دهد، و اگر از مكه خارج شده بايد به مكه
برگردد، و در صورتى كه بازگشت به مكه مشقت دارد واجب
است براى انجام سعى نايب بگيرد.261


/ 530