احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید3 - ختم سعى در مروهبه نحوى كه در شروع بيان شد بايد ختم آن نيز به همان
كيفيت در كوه مروه انجام گيرد، بنابر اين اگر كسى سعى را از مروه
شروع كند ولو سهوا سعيش باطل است، و بايد آن را از نو
بجاى آورد.
4 - انجام سعى در هفت شوطرفتن از صفا به مروه يك شوط، و بازگشت آن شوط ديگر
محسوب مىگردد، بنابر اين چهار شوط از صفا به مروه و سه شوط
از مروه به صفا انجام مىگيرد.
5 - انجام سعى در طريق معمولسعى بايد با رفت و آمد در طريق معمول بين صفا و مروه انجام
گيرد، بنابر اين اگر در حين سعى داخل مسجد شود و يا به خيابان
برود و از آنجا وارد قسمت ديگر مسعى شود وسعى را ادامه دهد،
سعيش صحيح نيست، اما سعى در طبقه دوم اگر سعى بين دو كوه
صفا و مروه بر آن صدق نمايد اشكال ندارد.263


/ 530