احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مسأله 666 - اگر سعى مقدم بر طواف انجام گيرد سهوا باشد
يا جهلا، بنابر احتياط واجب اعاده آن لازم است.مسأله 667 - اگر پس از شروع در سعى متوجه نقصان طوافش
گرديد، پس اگر بعد از نصف، نقصان حاصل شده است بايد سعى
را رها نموده به اكمال طواف (به نحوى كه در مسائل طواف ذكر شده
است) بپردازد، و سپس اگر چهار شوط سعى را قبلا بجا آورده
سعى را از موضع قطع تكميل نمايد، و گرنه سعى را از نو بجا
آورد، و اگر طواف او بيش از نصف كمبود دارد مىبايست طواف
را نيز از اول اعاده نمايد.
مسائل متفرقه سعى668 س - اگر سر خود را در سعى بين صفا و مروه به پشت
برگرداند، و بدن به سمت يمين يا يسار كج شود اما به پشت
برنگردد سعى او اشكال دارد يا نه؟


ج - اگر در حال رفتن به صفا مقاديم بدن متوجه به صفا و در حال
رفتن به مروه متوجه مروه باشد، و هنگام بر گرداندن سر، توقف
كند اشكال ندارد.669 س - اگر شخصى در سعى بين صفا و مروه به اطراف نظر
نمود، مىتواند همان وقت سعى را از اول شروع كند، يا بايد صبر
نمايد تا موالات به هم بخورد؟


ج - نظر كردن به اطراف در حال سعى ضرر ندارد، فقط بايد
وقت رفتن به صفا رو به صفا برود، يعنى قهقرا نرود، يا آن كه طرف
يمين يا يسارش به سمت صفا نباشد، و اگر كسى به نحو باطل
مقدارى رفت، برگردد و همان مقدار را صحيحا اعاده كند،
و موالات بهم نمىخورد، و از سر شروع كردن، صحيح نيست.266


/ 530