احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


673 س - كسى بعد از اتمام شوط ششم سعى در صفا گمان تمام
شدن هفت شوط را كرد، و تقصير نمود، ولى فورا به او گفته‌اند كه
بايد يك شوط ديگر بياورى، او هم انجام داد، و بعد بار ديگر تقصير
نمود، آيا عمل او صحيح است يا خير، و كفاره دارد يا نه؟


ج - عمل صحيح است و كفاره ندارد.674 س - كسى كه مىدانسته در سعى بايد از صفا شروع و به
مروه ختم كند، ولى جاى آنها را نمىدانسته، و از كسى
پرسيده، و او مروه را به جاى صفا به او نشان داده، و بنا به گفته او
از مروه سعى را شروع كرده، و پس از اين كه هفت مرتبه سعى
انجام داد ملتفت اشتباه خود شد، و يك مرتبه ديگر سعى نمود، آيا
سعى او صحيح است يا خير؟


ج - اقوى صحت آن است هر چند احوط اعاده سعى است.675 س - شخصى بعد از طواف عمره تمتع گم شده، و بعد از
پيدا شدن به رفقايش گفته كه سعى صفا و مروه را بجا آورده‌ام،
و تقصير نمود، و محرم شد براى حج تمتع، ولى بعد از مراجعت از
عرفات و منى و موقع طواف و سعى صفا و مروه و اعمال حج اظهار
كرده: مثل اين كه من در اعمال عمره به صفا نيامده‌ام، همين طور
گفته‌اند إن شاء الله آمده‌اى، بعد از مراجعت به ايران چند بار
به پسرانش گفته اعمال من ناقص شده، و قبل از فوتش وصيت
نموده است براى او نايب بگيرند، اگر عمل شخص فوق الذكر
باطل باشد وراث او حاضرند نايب بفرستند تا اعمال حج او را انجام
بدهد، نظر حضرتعالى چيست؟268


/ 530