احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ج - با فرض ترك سعى از جهت ندانستن مسأله، بايد احتياطا
عمره مفرده براى او بجا آورند، و بعد از آن حج او را اعاده نمايند.676 س - اگر از مروه شروع و به صفا ختم كرده و بعد فهميده
است، وظيفه او چيست، به خصوص اگر تقصير كرده باشد؟


ج - بايد سعى را اعاده كند، و اگر تقصير نكرده تقصير كند.677 س - روى صفا و مروه طاقى زده شده محاذى زير،
آيا سعى را در طبقه فوقانى صحيح مىدانيد يا خير؟


ج - در صورتى كه فوقانى بلند تر از كوه صفا و مروه نباشد كه
سعى بين دو كوه صدق بكند مانعى ندارد.678 س - شخصى در حال سعى شك مىكند شوط سوم است
يا پنچم، و در حالى كه فكر مىكند سعى را ادامه مىدهد، و پس از
مقدارى از سعى يقين مىكند شوط سوم است، آيا اين سعى
صحيح است يا بايد از سر بگيرد؟


ج - در فرض سؤال كه شك او مبدل به يقين شده، و احراز عدد
اشواط نموده، و به سعى ادامه داده است به رجاء كشف حال، سعى
او صحيح است.269


/ 530