احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


685 س - كسى در اثناء سعى براى آب خوردن از مسير منحرف
شده، و پس از خوردن آب ادامه داده است چه صورت دارد؟


ج - اگر سعى را قطع نكرده، و به نيت سعى حركت را ادامه
داده است و در بين راه آب خورده، يا اگر قطع كرده، و از جائى كه
سعى را قطع كرده يا محاذى آن سعى را تمام كرده، صحيح است.686 س - كسى كه طواف و نماز آن را انجام داده، و سعى را به
روز بعد يا روزهاى بعد به تأخير انداخته است، آيا طواف و نماز را
بايد اعاده كند؟


ج - لازم نيست، ولى اختيارا نبايد سعى را به روز بعد
تأخير بيندازد.687 س - شخصى شوط سوم سعى را به هم زد، و با فاصله
اندكى هفت شوط ديگر بجا آورد، و تقصير نمود، آيا اين سعى
صحيح است؟


ج - صحت آن بعيد نيست.688 س - آيا زنهايى كه از جهت عادت ماهانه براى طواف نايب
مىگيرند در سعى هم مىتوانند نايب بگيرند؟


ج - محل سعى مسجد نيست، وسعى را بايد خودشان بجا
آورند، با مراعات ترتيب بين طواف وسعى.272


/ 530