احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


703 س - شخصى در عمره تمتع، به جاى تقصير (چون تقصير
را به معنى گناه تصور كرده) چند مو از سينه خود كنده، و بعد هم
براى حج تمتع محرم شده، و حج تمتع را انجام داده، آيا حلق كه
بعد انجام گرفته كفايت از تقصير مىكند يا نه؟


و آيا فعلا زن بر او
حلال است يا هنوز از احرام خارج نشده؟


ج - در فرض سؤال كه از جهت جهل به مسأله قبل از محل شدن
از عمره، محرم به احرام حج شده، عمره تمتع او باطل، و حج او
مبدل به حج إفراد شده، و بعد از اعمال حج، و تقصير يا حلق،
و طواف نساء، زن بر او حلال است، و واجب است بعد از حج،
عمره مفرده بجا آورد، و اگر نياورده هر وقت متمكن شد انجام
دهد، و احتياط لازم آن است كه در سال بعد حج تمتع بجا آورد.704 س - اگر شخص محرم به احرام حج يا عمره، محرم
ديگرى را تقصير نمايد، شخص تقصير شده از احرام خارج مىشود
يا نه؟


و در صورت خارج شدن از احرام، بر او و بر تقصير كننده كفاره
لازم مىشود يا نه؟


ج - اگر جاهل به حكم باشند، تقصير صحيح است، و از احرام
خارج مىشوند، و بر تقصير كننده نيز كفاره لازم نيست.705 س - كسى كه به واسطه جهل به مسأله بعد از طواف و قبل
از سعى، تقصير كرده و بعد از آن با زن نزديكى كرده، تكليفش چيست؟278


/ 530