احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


مسأله 741 - اگر كسى پس از زوال، نيت وقوف كند، و پس از
درك مقدار لازم از وقوف بخوابد، حجش صحيح است، و اگر
قبل از زمان وقوف، در عرفات حاضر باشد و به قصد وقوف بخوابد
صحت وقوف او بعيد نيست، اگر چه تمام وقت را در خواب بماند
و همين حكم در باره وقوف مشعر نيز جارى است.مسأله 742 - وقوف در عرفات بايد داخل محدوده تعيين شده
عرفات باشد، بنابر اين وقوف در وادى نمره، و ديگر جاهايى كه از
حدود عرفات خارج است كفايت نمىكند.مسأله 743 - كسى كه عمدا وقوف در عرفات را در تمام وقت
وقوف اختيارى آن ترك نمايد حجش باطل است، و درك وقوف
اضطرارى عرفات و يا وقوف مشعر حج او را تصحيح نمىكند.مسأله 744 - كسى كه وقوف در عرفات را فراموش كند،
مىبايست در موقعى كه متذكر شد، در صورت امكان، هر مقدار كه
مىتواند وقوف به عرفات را درك نمايد، و در صورتى كه وقوف
اختيارى ممكن نباشد، اگر وقوف اضطرارى عرفات را درك نمايد،
و در مشعر نيز از طلوع فجر تا طلوع آفتاب وقوف كند، حجش
صحيح است.مسأله 745 - اگر كسى مقدارى از ابتداى وقت وقوف در عرفات
را درك ننمايد حجش صحيح است، و كفاره بر او واجب نيست،
ولى در صورت تعمد گناه كرده است.290


/ 530