احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مسأله 750 - اگر كسى وقوف در عرفات را نسيانا و يا به جهت
ديگر ترك كرده، و پس از پايان وقت وقوف متوجه شد، اگر وقوف
به مشعر را تدارك نمايد كفايت مىكند، و حج او صحيح است،
و جاهل قاصر در اين مسأله حكم ناسى را دارد، اما در مورد جاهل
مقصر اشكال است، اگر چه الحاق آن به ناسى بعيد نيست.مسأله 751 - هر گاه نزد قاضى عامه، اول ماه ذيحجه ثابت شود،
و براى شيعه شرعا ثابت نشده باشد، و به اين جهت روز نهم ذيحجه
در نزد آنها روز هشتم به نظر شيعه باشد، احتياط واجب آن است كه
اگر ممكن است وقوف اختيارى عرفات را در روزى كه نزد شيعه
نهم است انجام دهد، و اگر ممكن نشد اضطرارى آن را درك كند
و به مشعر رفته، و وقوف در آنجا را نيز درك نمايد، و اعمال روز عيد
را در منى به عمل آورد، و اگر درك اضطرارى عرفات هم ممكن
نشد درك اختيارى مشعر كافى است، و حجش صحيح است،
و بنابر اقوى چنانچه گفته خواهد شد، درك اضطرارى عرفه
و اضطرارى مشعر نيز كفايت مىكند، و اگر درك هيچ يك از اين
مواقف ميسر نشود، حكم آن در مسأله بعد ذكر خواهد شد.مسأله 752 - هر گاه هلال نزد قاضى عامه ثابت شود، ونزد
شيعه ثابت نشده باشد، لكن از جهت تقيه ناچار به متابعت باشند،
و از عمل به وظيفه خود خائف باشند، بنابر اقوى اين حج صحيح
است و كفايت از حجة الاسلام مىكند، هر چند عالم به خلاف
باشند، و اگر بدون خوف متمكن از عمل به وظيفه باشند، احوط آن
است كه رجاء متابعت كنند، و بعد واجب است حتى با عدم علم به
خلاف، به وظيفه خود عمل نمايند.


292


/ 530