احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


772 س - اگر به گفته مدير گروه كه مىگويد درك وقوف
اختيارى مشعر براى او مشكل است و نمىتواند آن را درك نمايد
اعتماد كند، وقوف اختيارى را ترك نمايد، آيا اشكالى ندارد؟


ج - اگر براى شخص از گفته او اطمينان به وجود عذر حاصل
شده، درك وقوف اضطرارى كفايت مىكند.773 س - خدمه‌اى كه با زنها قبل از طلوع فجر به منى مىروند،
ولى خود را قبل از طلوع آفتاب به مشعر مىرسانند، و وقوف ركنى
مشعر را درك مىكنند، آيا نيابت آنان صحيح است يا نه؟


ج - اگر از ذوى الاعذار نبوده‌اند، نيابت آنها صحيح است،
هر چند مرتكب حرام شده‌اند.774 س - كسى كه نمىدانسته وقوف اختيارى مشعر
بين الطلوعين است، پس از آن وقوف اضطرارى را درك كرده،
وظيفه او چيست؟


ج - اگر جهل او قصورى و عذرى باشد نه تقصيرى، و ترك
وقوف اختيارى از روى عذر باشد، مانع ندارد.775 س - شخصى وقوف عرفات و مقدارى از وقوف ليلى
مشعر را درك كرده، و عمدا قبل از طلوع فجر، براى بردن اثاث
و كار ديگرى به منى رفته است، و قصد داشته كه مجددا به مشعر
بر گردد، ولى در منى خوابش برده، وظيفه او چيست؟


ج - با فرض اين كه ترك اختيارى مشعر عمدى نبوده، در فرض
مرقوم، اضطرارى كافى است، و چون شب نيت وقوف نداشته،
بايد اضطرارى روز را درك كند.


303


/ 530